Archiwum 26 września 2017

Kontrola Zakładu …

Kontrola Zakładu …

W miesiącu wrześniu bieżącego roku zakończyła się kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów i wydanych decyzji w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków. Wyniki kontroli są pozytywne. Nie stwierdzono zaniedbań i uchybień. WIOŚ-2017

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci wodociągowej …

Rozbudowa sieci wodociągowej …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie realizuje rozbudowę gminnej sieci wodociągowej. Prace wykonywane są na zlecenie Gminy Parzęczew. Do chwili obecnej wybudowano następujące odcinki sieci: Sieć wodociągowa w miejscowości Sokola Góra, Dn 110 PCW, o długości L=244,5 mb. Wartość robót – 18.000,00 zł. Sieć wodociągowa w miejscowości Piaskowice-Wytrzyszczki, […]

Czytaj więcej...