Archiwum wrzesień 2017

Informacja o Przetargu – Dokumentacja projektowa…

Informacja o Przetargu – Dokumentacja projektowa…

Informacja o przetargu      

Czytaj więcej...

Sprzedaż – Zbiorniki na olej

Sprzedaż – Zbiorniki na olej

Przedmiotem niniejszego przetargu jest sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZGK, tj: Zbiornik na olej opałowy o pojemności 2000 litrów – 5 sztuk. Termin składania ofert – 19 października 2017 roku, godzina 1000. Przetarg-Ogłoszenie-Zbiorniki Przetarg-Specyfikacja-Zbiorniki                   

Czytaj więcej...

Sprzedaż – Samochód Lublin

Sprzedaż – Samochód Lublin

Przedmiotem niniejszego przetargu jest sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZGK, tj: Samochód ciężarowy marki LUBLIN – 1 sztuka. Termin składania ofert – 12 październik 2017 roku, godzina 1000. Przetarg-Specyfikacja      

Czytaj więcej...

Kontrola Zakładu …

Kontrola Zakładu …

W miesiącu wrześniu bieżącego roku zakończyła się kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów i wydanych decyzji w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków. Wyniki kontroli są pozytywne. Nie stwierdzono zaniedbań i uchybień. WIOŚ-2017

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci wodociągowej …

Rozbudowa sieci wodociągowej …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie realizuje rozbudowę gminnej sieci wodociągowej. Prace wykonywane są na zlecenie Gminy Parzęczew. Do chwili obecnej wybudowano następujące odcinki sieci: Sieć wodociągowa w miejscowości Sokola Góra, Dn 110 PCW, o długości L=244,5 mb. Wartość robót – 18.000,00 zł. Sieć wodociągowa w miejscowości Piaskowice-Wytrzyszczki, […]

Czytaj więcej...

Wykaszanie poboczy …

Wykaszanie poboczy …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zakończył jesienny etap wykaszania poboczy dróg gminnych. Roboty realizowane były na zlecenie Gminy Parzęczew, i wykonywane były w miesiącu wrześniu bieżącego roku. Łącznie dokonano wykoszenia poboczy na łącznej długości około 180 km.  

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy…

Wymiana wodomierzy…

W ramach bieżącej działalności, Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje sukcesywnej wymiany wodomierzy. W ostatnim czasie dokonano wymiany wszystkich wodomierzy w lokalach mieszkalnych, w budynku wielorodzinnym przy ul. Południowej 3. W tym przypadku zdecydowano się na montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym. Odczyt stanu wodomierzy odbywał się teraz będzie […]

Czytaj więcej...

Remont dachu…

Remont dachu…

Na początku września bieżącego roku, zostały zakończone prace związane z modernizacją pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 26. W ramach prac wykonano: Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, demontaż istniejących obróbek blacharskich i orynnowania, remont istniejącej więźby dachowej, nowe pokrycie dachowe z blachodachówki […]

Czytaj więcej...