Kontrola Zakładu …

Akt31-Zdjęcie

W miesiącu wrześniu bieżącego roku zakończyła się kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów i wydanych decyzji w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków. Wyniki kontroli są pozytywne. Nie stwierdzono zaniedbań i uchybień.

WIOŚ-2017