Archiwum lipiec 2017

Wywóz nieczystości płynnych …

Wywóz nieczystości płynnych …

Zakład Gospodarki Komunalnej, przypomina wszystkim odbiorcom naszej gminy, iż świadczymy usługi związane z opróżnianiem szamb przydomowych oraz oczyszczalni ścieków. W okresie wakacyjnym, wywóz nieczystości odbywa się też w każdą pierwszą sobotę danego miesiąca. Bliższe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/cennik-uslug/. Zachęcamy wszystkich do skorzystania […]

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie terenu …

Zagospodarowanie terenu …

W miesiącu lipcu zostało wykonane nowe zagospodarowanie terenów zielonych wokół siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5. Projektem objęte było wykonanie nowych nasadzeń krzewami i roślinami ozdobnymi na łącznej powierzchni 65,0 m2.       

Czytaj więcej...

Koszenie poboczy dróg gminnych …

Koszenie poboczy dróg gminnych …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zakończył wykaszanie poboczy dróg gminnych. Roboty realizowane były na zlecenie Gminy Parzęczew, i wykonywane były w miesiącach czerwiec i lipiec bieżącego roku. Łącznie dokonano wykoszenia poboczy na łącznej długości około 180 km. Powyższe roboty były niezbędne, ponieważ przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa […]

Czytaj więcej...

Przetarg – Dokumentacja projektowa…

Przetarg – Dokumentacja projektowa…

  Przedmiotem niniejszego przetargu jest wykonanie dokumentacji budowlanej na modernizację stacji uzdatniania wody w Ignacewie Folwarcznym, gmina Parzęczew. Termin składania ofert do 15 września 2017 roku, godzina 12.00. Zapraszamy do współpracy. 1-SIWZ 2-ZałNr2-Mapa 3-ZałNr3-Technologia 4-ZałNr4-Pozwolenia 5-ZałNr5-Badania        

Czytaj więcej...

Zakup równiarki…

Zakup równiarki…

W miesiącu lipcu, został zakupiony nowy sprzęt do naszego Zakładu. Jest to równiarka drogowa. Urządzenie będzie wykorzystywane dla potrzeb równania dróg gminnych na terenie Gminy Parzęczew. Koszt zakupu, to kwota brutto 17.750,00 zł. zakup został sfinansowany z dotacji Gminy Parzęczew.       

Czytaj więcej...

Nowa taryfa na wodę i ścieki…

Nowa taryfa na wodę i ścieki…

Informujemy, iż od 1 lipca bieżącego roku obowiązują nowe opłaty za wodę i ścieki. W dniu 27 kwietnia 2017 roku, Rada Gminy w Parzęczewie podjęła uchwałę Nr XXXII/285/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 1 lipca […]

Czytaj więcej...