Rozbudowa sieci wodociągowej …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie realizuje rozbudowę gminnej sieci wodociągowej. Prace wykonywane są na zlecenie Gminy Parzęczew. Do chwili obecnej wybudowano następujące odcinki sieci:

  • Sieć wodociągowa w miejscowości Sokola Góra, Dn 110 PCW, o długości L=244,5 mb. Wartość robót – 18.000,00 zł.
  • Sieć wodociągowa w miejscowości Piaskowice-Wytrzyszczki, Dn 90 PCW, o długości L=66,1 mb. Wartość robót – 8.300,00 zł.
  • Sieć wodociągowa w miejscowości Bibianów, Dn 90 PCW, o długości L=86,0 mb. Wartość robót – 6.000,00 zł.

W bieżącym roku, zaplanowano jeszcze do wykonania:

  • Sieć wodociągowa w miejscowości Orła – Planowany termin wykonania październik-listopad 2017 roku.
  • Sieć wodociągowa w miejscowości Wytrzyszczki – Planowany termin wykonania październik-listopad 2017 roku.
  • Sieć wodociągowa w miejscowości Pustkowa Góra – Planowany termin wykonania październik 2017 roku.

 

Z4 Z3 Z2 Z1 Akt30-Zdjęcie