Archiwum październik 2020

Zakup sprzętu …

Zakup sprzętu …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zakupił młot pneumatyczny typu SKA12DZ wraz z osprzętem. Urządzenie to będzie współpracowało z Kompresorem Mannesmann Demag AG, będącym na wyposażeniu zakładu. Sprzęt zostanie wykorzystany do utrzymania sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Koszt zakupu, to kwota 4.800,00 zł netto.

Czytaj więcej...

Montaż Agregatów Prądotwórczych …

Montaż Agregatów Prądotwórczych …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zamierza zrealizować inwestycję związaną z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla SUW Ignacew Folwarczny oraz SUW Orła. Zamontowane agregaty prądotwórcze umożliwią nam podawanie wody dla odbiorców, podczas zaników i braku prądu. Planowany termin wykonania całości robot został określony na 20 listopada 2020 […]

Czytaj więcej...