Zakup sprzętu …

Z1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zakupił młot pneumatyczny typu SKA12DZ wraz z osprzętem. Urządzenie to będzie współpracowało z Kompresorem Mannesmann Demag AG, będącym na wyposażeniu zakładu. Sprzęt zostanie wykorzystany do utrzymania sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Koszt zakupu, to kwota 4.800,00 zł netto.

Akt26-Zdjęcie