Montaż Agregatów Prądotwórczych …

Akt25-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zamierza zrealizować inwestycję związaną z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla SUW Ignacew Folwarczny oraz SUW Orła. Zamontowane agregaty prądotwórcze umożliwią nam podawanie wody dla odbiorców, podczas zaników i braku prądu. Planowany termin wykonania całości robot został określony na 20 listopada 2020 roku. Zadanie to jest finansowane z dotacji Gminy Parzęczew.