Archiwum wrzesień 2020

Zmiana przepisów Prawa Budowlanego …

Zmiana przepisów Prawa Budowlanego …

  Z dniem 19 września 2020 roku, weszła w życie zmiana przepisów Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. W konsekwencji tych zmian, uległa zmiana zasad wykonania przyłączy wod-kan, dla naszych nowych odbiorców. W załączeniu przedstawiamy aktualna procedurę postępowania, która […]

Czytaj więcej...