Archiwum Listopad 2020

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Jak co roku o tej porze, przypominamy Państwu o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zamarznięciem w okresie zimowym. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub zniszczeniem wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi […]

Czytaj więcej...

Agregaty Prądotwórcze …

Agregaty Prądotwórcze …

W miesiącu listopadzie br., Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zakończył inwestycję związaną z dostawą i montażem agregatów prądotwórczych dla SUW Ignacew Folwarczny oraz SUW Orła. Wykonawcą prac była firma FINCO-ENERGIA z Pruszkowa. Zamontowane agregaty prądotwórcze umożliwią nam podawanie wody dla odbiorców, podczas zaników i braku prądu. W […]

Czytaj więcej...

Plan działania na rzecz…

Plan działania na rzecz…

Niniejszym informujemy, iż z dniem 12 listopada 2020 roku, został przyjęty do realizacji i wdrożenia w zakładzie Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, na lata 2020-2021. W załączeniu przedstawiamy tekst planu. Plan działania na rzecz poprawy dostępności-ZGKParzęczew   […]

Czytaj więcej...

Odczyty wodomierzy – odbiorcy prawni…

Odczyty wodomierzy – odbiorcy prawni…

Niniejszym informujemy iż odczyty wodomierzy dla odbiorców prawnych, wskazujących zużycie wody za miesiąc październik oraz listopad bieżącego roku, nie będą wykonywane. Wskazania przyjęte do wystawienia faktur za ten okres, zostaną określone na podstawie zużyć średnich za poprzednie okresy rozliczeniowe. Powyższe spowodowane jest sprawami organizacyjnymi w naszym zakładzie. […]

Czytaj więcej...

Plan rozwoju sieci wod-kan…

Plan rozwoju sieci wod-kan…

Uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie Nr XXVI/226/2020 z dnia 29 października 2020 roku, został uchwalony Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025 na obszarze działania ZGK w Parzęczewie. Zgodnie z Ustawą o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan […]

Czytaj więcej...