Archiwum 3 lipca 2020

System Powiadamiania SMS…

System Powiadamiania SMS…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż w miesiącu lipcu br. będzie wdrażany System Powiadamiania SMS. Jest to nowy, bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany dla odbiorców usług naszego zakładu. Decyzję o wdrożeniu tego systemu na obszarze działania zakładu podjęliśmy w celu usprawnienia przekazu informacji technicznych oraz rozliczeniowych. […]

Czytaj więcej...

Zmiana cen za wodę i ścieki…

Zmiana cen za wodę i ścieki…

Zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zatwierdzoną na okres trzech lat ( od 16.06.2018 do 15.06.2021 ), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RET.070.1.61.5.2018 z dnia 21 maja 2018 roku, począwszy od dnia 16 czerwca 2020 roku cena […]

Czytaj więcej...