Archiwum Lipiec 2020

Funkcjonowanie Zakładu – Lipiec…

Funkcjonowanie Zakładu – Lipiec…

Dla wszystkich naszych klientów i odbiorców przedstawiamy aktualne zasady funkcjonowania Zakładu w aspekcie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej: Biuro zakładu jest otwarte dla bezpośredniej obsługi interesantów, przy zachowaniu szczególnych warunków ostrożności. Dla klientów biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 14.30. Wejście interesantów do biura zakładu […]

Czytaj więcej...

System Powiadamiania SMS…

System Powiadamiania SMS…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż w miesiącu lipcu br. będzie wdrażany System Powiadamiania SMS. Jest to nowy, bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany dla odbiorców usług naszego zakładu. Decyzję o wdrożeniu tego systemu na obszarze działania zakładu podjęliśmy w celu usprawnienia przekazu informacji technicznych oraz rozliczeniowych. […]

Czytaj więcej...

Zmiana cen za wodę i ścieki…

Zmiana cen za wodę i ścieki…

Zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zatwierdzoną na okres trzech lat ( od 16.06.2018 do 15.06.2021 ), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RET.070.1.61.5.2018 z dnia 21 maja 2018 roku, począwszy od dnia 16 czerwca 2020 roku cena […]

Czytaj więcej...