System Powiadamiania SMS…

Akt22-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż w miesiącu lipcu br. będzie wdrażany System Powiadamiania SMS. Jest to nowy, bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany dla odbiorców usług naszego zakładu. Decyzję o wdrożeniu tego systemu na obszarze działania zakładu podjęliśmy w celu usprawnienia przekazu informacji technicznych oraz rozliczeniowych. W pierwszej fazie do celów powiadamiania zostanie wykorzystana zgromadzona dotychczasowa baza danych numerów telefonicznych odbiorców. W kolejnym etapie zostanie uruchomiony moduł dopisywania się odbiorców do systemu. W ramach systemu zamierzamy przekazywać dwie grupy informacji. Grupa pierwsza, będą to sprawy techniczne, czyli informacja o awariach i przerwach w dostawie wody i odbioru ścieków. Grupa druga, to informacje rozliczeniowe związane z regulowaniem zobowiązań za świadczone usługi. Użytkownicy systemu nie będą zasypywani ogromną ilością wiadomości. Zakład będzie przekazywał wyłącznie najważniejsze informacje. Informacji szczegółowych w tym zakresie udzielał będzie Państwu Pan Marcin Lechowicz, telefon stacjonarny: 42-718-60-50, telefon komórkowy: 884-880-041.