Archiwum 31 stycznia 2020

Planowana rozbudowa infrastruktury komunalnej…..

Planowana rozbudowa infrastruktury komunalnej…..

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje o planowanych rozbudowach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 2020 roku, na trenie Gminy Parzęczew. Zadania realizowane będą sukcesywnie, w miarę spływającej dokumentacji budowlanej. Całość finansowana z dotacji Gminy Parzęczew. Wykaz zadań: 1 – Wodociąg – Mikołajew – Dz.Nr 184/1, Dn […]

Czytaj więcej...

Segregacja odpadów…..

Segregacja odpadów…..

Zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy Parzęczew zajmuje się i organizuje Urząd Gminy w Parzęczewie. Dla naszych odbiorców przekazujemy informację o zasadach prowadzenia segregacji. Segregacja Odpadów  

Czytaj więcej...

Zmiana cen za wynajem sprzętu…..

Zmiana cen za wynajem sprzętu…..

Z dniem 1 lutego 2020 roku, ulegają zmianie składniki jednostkowe za wynajem sprzętu będącego w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, zgodnie z załączonym cennikiem. ZGK-Cennik-Sprzęt-2020

Czytaj więcej...