Planowana rozbudowa infrastruktury komunalnej…..

Akt6-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje o planowanych rozbudowach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 2020 roku, na trenie Gminy Parzęczew. Zadania realizowane będą sukcesywnie, w miarę spływającej dokumentacji budowlanej. Całość finansowana z dotacji Gminy Parzęczew. Wykaz zadań:

1 – Wodociąg – Mikołajew – Dz.Nr 184/1, Dn 90 PCW, L= ok. 100,0 mb.

2 – Wodociąg – Janów – Dz.Nr 50/4, Dn 90 PCW, L= ok. 80,0 mb.

3 – Wodociąg – Kowalewice – Dz.Nr 155/5; 155/1, 155/4, Dn 110 PCW, L= ok. 155,0 mb.

4 – Wodociąg – Żelgoszcz – Dz. Nr 104/4, Dn 90 PCW, L= ok. 85,0 mb.

5 – Kanalizacja – Parzęczew, Lotników – Dz. Nr 241, 242, Dn 160 PCW, L= ok. 25,0 mb.