Segregacja odpadów…..

Akt5-Zdjęcie

Zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy Parzęczew zajmuje się i organizuje Urząd Gminy w Parzęczewie. Dla naszych odbiorców przekazujemy informację o zasadach prowadzenia segregacji.

Segregacja Odpadów