Archiwum styczeń 2020

Planowana rozbudowa infrastruktury komunalnej…..

Planowana rozbudowa infrastruktury komunalnej…..

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje o planowanych rozbudowach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 2020 roku, na trenie Gminy Parzęczew. Zadania realizowane będą sukcesywnie, w miarę spływającej dokumentacji budowlanej. Całość finansowana z dotacji Gminy Parzęczew. Wykaz zadań: 1 – Wodociąg – Mikołajew – Dz.Nr 184/1, Dn […]

Czytaj więcej...

Segregacja odpadów…..

Segregacja odpadów…..

Zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy Parzęczew zajmuje się i organizuje Urząd Gminy w Parzęczewie. Dla naszych odbiorców przekazujemy informację o zasadach prowadzenia segregacji. Segregacja Odpadów  

Czytaj więcej...

Zmiana cen za wynajem sprzętu…..

Zmiana cen za wynajem sprzętu…..

Z dniem 1 lutego 2020 roku, ulegają zmianie składniki jednostkowe za wynajem sprzętu będącego w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, zgodnie z załączonym cennikiem. ZGK-Cennik-Sprzęt-2020

Czytaj więcej...

E-faktura…..

E-faktura…..

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie obsługuje szereg odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. W celu usprawnienia obsługi, możliwym jest skorzystanie z elektronicznej formy dostarczania faktur za świadczone usługi. E-faktura w ciągu kilku sekund dociera do odbiorcy, co w znacznym stopniu usprawnia komunikację między […]

Czytaj więcej...

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie dostawy zrębek dla naszej kotłowni komunalnej. Planowana ilość zakupu w 2020 roku, materiału opałowego klasy II – zrębka drzewa luzem – ok. 3.600,0 mp. Wymagane parametry: zrębka drzewna klasy G30/W40 do G50/W40, wilgotność – do 40%, preferowany materiał […]

Czytaj więcej...

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

W ramach bieżącej działalności, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonują przegląd i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej będącej w naszym administrowaniu. Harmonogram planowanych czynności w 2020 roku, przedstawiamy w załączniku. Ewentualne uwagi w tym zakresie proszę kierować do biura Zakładu. Harmonogram Konserwacji KS – 2020

Czytaj więcej...