E-faktura…..

Akt3-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie obsługuje szereg odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. W celu usprawnienia obsługi, możliwym jest skorzystanie z elektronicznej formy dostarczania faktur za świadczone usługi. E-faktura w ciągu kilku sekund dociera do odbiorcy, co w znacznym stopniu usprawnia komunikację między kontrahentami. O fakcie doręczenia tego typu korespondencji natychmiast wiedzą obie strony – nadawca i odbiorca. Nie trzeba czekać, aż papierowa faktura zostanie dostarczona przez operatora pocztowego, a ryzyko nieotrzymania dokumentu zminimalizowana jest do zera. Zachęcamy Państwa do korzystania z tej usługi. Szczegóły jak przejść na tę formę komunikacji z naszym Zakładem, uzyskacie Państwo w zakładce E-Biuro pod adresem: https://www.zgkparzeczew.pl/e-faktura/