Archiwum 5 czerwca 2019

Zmiana cen za wodę i ścieki…

Zmiana cen za wodę i ścieki…

Zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zatwierdzoną na okres trzech lat, decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RET.070.1.61.5.2018 z dnia 21 maja 2018 roku, począwszy od dnia 16 czerwca 2019 roku cena wody i ścieków przedstawia się następująco: […]

Czytaj więcej...