Zmiana cen za wodę i ścieki…

Akt16-Zdjęcie

Zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zatwierdzoną na okres trzech lat, decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RET.070.1.61.5.2018 z dnia 21 maja 2018 roku, począwszy od dnia 16 czerwca 2019 roku cena wody i ścieków przedstawia się następująco:

 

WODA W OKRESIE OD 16.06.2019 DO 15.06.2020 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa 1 – A1W1 – Opata abonamentowa 3,99 zł/p/m-c., Woda -3,05 zł/m3.

Grupa Taryfowa 2 – A2W2 – Opata abonamentowa 4,05 zł/p/m-c., Woda -3,13 zł/m3.

Grupa Taryfowa 3 – A3W3 – Opata abonamentowa 3,95 zł/p/m-c., Woda -3,74 zł/m3.

 

ŚCIEKI W OKRESIE OD 16.06.2019 DO 15.06.2020 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa 4 – S1 – Opata abonamentowa 0,00 zł/p/m-c., Ścieki -7,53 zł/m3.

 

Szczegóły obowiązywania taryfy można uzyskać pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/wp-content/uploads/2018/06/Taryfy-ZGK-6-2018.pdf