Archiwum 1 marca 2018

Informacja o działalności Zakładu…

Informacja o działalności Zakładu…

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew w dniu 20 lutego br, oraz została przedstawiona na sesji Rady Gminy w dniu 1 marca […]

Czytaj więcej...