Archiwum 14 marca 2018

Plany rozbudowy sieci wodociągowej …

Plany rozbudowy sieci wodociągowej …

W 2018 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie planuje dalszą rozbudowę sieci wodociągowej na terenie naszej Gminy. Prace wykonywane będą na zlecenie Gminy Parzęczew. Planowany zakres prac, przedstawia się następująco: Zadanie Nr 1 – Wodociąg – Orła-Dz.Nr 101/38 – Dn 90 PCW, L= ok.110,0 mb. Zadanie Nr […]

Czytaj więcej...

Projekt nowych taryf na wodę i ścieki..

Projekt nowych taryf na wodę i ścieki..

W dniu 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa określająca nowe prawo wodne. Głównym celem nowej regulacji prawnej jest wprowadzenie instrumentów zapewniających osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej poprzez wprowadzenie systemowego rozwiązania zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi opartego na systemie opłat za usługi wodne. Konsekwencją ustawy jest utworzenie […]

Czytaj więcej...