Archiwum 2018

Przerwa w dostawie wody…..

Przerwa w dostawie wody…..

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż w dniu 02.01.2019 roku od godziny 1400 do dnia 03.01.2019 roku do godziny 1400, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Solca Wielka, gmina Ozorków. Wyłączenie dotyczy mieszkańców Solcy Wielkiej ( od numeru 29 do numeru 44 ). Przyczyną wyłączenia […]

Czytaj więcej...

Życzenia…

Życzenia…

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności

Czytaj więcej...

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Informujemy, iż: W dniu 24 grudnia 2018 roku ( Wigilia ) Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pracuje do godziny 1230. Kasa Zakładu czynna będzie do godziny 1130.   W dniach 27 i 28 grudnia 2018 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pracuje w normalnych godzinach otwarcia jak […]

Czytaj więcej...

Budowa przyłączy wod-kan…

Budowa przyłączy wod-kan…

Z przyjemnością mogę Państwa poinformować, iż w bieżącym roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał 49 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Prace wykonywane były w głównej mierze na zlecenie odbiorców prywatnych z obszaru działania Zakładu. Kilka przyłączy wodociągowych wykonaliśmy na zlecenie Gminy Parzęczew. Z przyczyn oczywistych w roku […]

Czytaj więcej...

Modernizacja pompowni ścieków…

Modernizacja pompowni ścieków…

W miesiącu grudniu br., została zakończona modernizacja pompowni ścieków w Parzęczewie, przy ulicy Kątnej. W ramach prac wykonano: plantowanie terenu, remont istniejącego zjazdu, nowe ogrodzenie obiektu wraz z bramą i furtką oraz zamontowano oświetlenie dozorowe obiektu. Całość prac została wykonana przez pracowników Zakładu, przy pomocy Urzędu Gminy […]

Czytaj więcej...

Harmonogram badania jakości wody…

Harmonogram badania jakości wody…

Jakość produkowanej wody przez nasz Zakład podlega ciągłej kontroli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie jakość wody jest monitorowana dwutorowo. W ramach czynności nadzorczych, badania wody wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu. W ramach działalności bieżącej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, prowadzi monitoring kontrolny oraz przeglądowy […]

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Jak co roku o tej porze, przypominamy Państwu o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zamarznięciem w okresie zimowym. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub zniszczeniem wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi […]

Czytaj więcej...

Finansowanie budowy przyłączy…

Finansowanie budowy przyłączy…

W związku z wątpliwościami części odbiorców usług, dotyczącymi zasad budowy i finansowania przyłączy wod-kan na terenie działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, przedstawiamy informację w tym zakresie. Zakład, obsługuje gminę Parzęczew ( z wyłączeniem terenu osiedla i obiektów jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej ), w zakresie zbiorowego […]

Czytaj więcej...

Szafki…

Szafki…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonał wymianę szafek ubraniowych BHP w pomieszczeniu socjalnym pracowników, w siedzibie Zakładu. Wymieniono stare i wysłużone szafki, na nowoczesne, spełniające obecne przepisy BHP. Koszt przedsięwzięcia, to kwota ok. 3600,00 zł.

Czytaj więcej...

Remont elewacji budynku garażowego…

Remont elewacji budynku garażowego…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonał remont elewacji budynku garażowego, znajdującego się przy siedzibie Zakładu. W ramach zleconych robót wykonano: Remont i malowanie elewacji północnej, południowej oraz zachodniej budynku, malowanie otworów drzwiowych budynku, wkucie instalacji elektrycznej na elewacji północnej, południowej oraz zachodniej budynku. Wartość całości robot zamknął […]

Czytaj więcej...
Strona 1 z 41234