Informacja o działalności Zakładu…

Akt2-Zdjęcie

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew w dniu 20 lutego br, oraz została przedstawiona na sesji Rady Gminy w dniu 1 marca 2018 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą informacją.

Informacja-ZGK-Za-2017-Tekst

Informacja-ZGK-Za-2017-Prezentacja