Archiwum Przetargi Kategoria

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu „Budowa Punktu Czerpania Wody”

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu „Budowa Punktu Czerpania Wody”

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Czytaj więcej...

Informacja o przetargu „Sprzedaż maszyn i urządzeń”

Informacja o przetargu „Sprzedaż maszyn i urządzeń”

Informacja o przetargu

Czytaj więcej...

Budowa Punktu Czerpania Wody ….

Budowa Punktu Czerpania Wody ….

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem punktu czerpania wody do celów p-poż w Parzęczewie w zakresie: robót instalacyjnych, robót drogowych, robót elektrycznych. Termin składania ofert – 14 czerwca 2016 roku, godzina 1000. 1-Ogłoszenie-PC 2-SIWZ-PC 3-ST-PC 4-PB1-PC 5-PB2-PC 6-PrzedmiarRobót-PC  

Czytaj więcej...

Sprzedaż maszyn i urządzeń

Sprzedaż maszyn i urządzeń

  Przedmiotem niniejszego przetargu jest sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZGK, tj: Samochód ciężarowy marki LUBLIN – 1 sztuka. Termin składania ofert – 6 czerwca 2016 roku, godzina 10.00.   Przetarg-2-Specyfikacja

Czytaj więcej...

Sprzedaż maszyn i urządzeń

Sprzedaż maszyn i urządzeń

Przedmiotem niniejszego przetargu jest sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZGK, tj: Przyczepa SANOK D-47A – 1 sztuka, Beczka asenizacyjna POMA01038 – 1 sztuka, Zespół prądotwórczy PAD-16-3/400/P1 – 1 sztuka. Termin składania ofert – 21 marca 2016 roku, godzina 10.00.   Przyczepa SANOK D-47A Beczka asenizacyjna POMA01038 Zespół […]

Czytaj więcej...

Dostawa oleju napędowego w 2016 roku

Dostawa oleju napędowego w 2016 roku

  Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb maszyn będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Szacunkowa ilość oleju została ustalona w wysokości 11.000 dm3. Termin składania ofert – 17 grudnia 2015 roku, godzina 13.00. SIWZ-Olej Napędowy-2016 Wynik przetargu-Olej-Napędowy-2016

Czytaj więcej...

Dostawa oleju opałowego w 2016 roku

Dostawa oleju opałowego w 2016 roku

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni zlokalizowanej w Parzęczewie, ul. Południowa 1 b w roku 2016. Szacunkowa ilość oleju została ustalona w wysokości 14.000 dm3. Termin składania ofert – 17 grudnia 2015 roku, godzina 12.00.  SIWZ-Olej Opałowy-2015 Wynik przetargu-Olej-Opałowy-2016

Czytaj więcej...

Badania wody i ścieków w 2016 roku

Badania wody i ścieków w 2016 roku

Przedmiotem Zamówienia jest prowadzenie: monitoringu kontrolnego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, monitoringu przeglądowego, monitoringu wynikającego z decyzji wodnoprawnych ( woda, ścieki, popłuczyny ), oraz badania przydatności wody do spożycia na stacjach uzdatniania wody, sieciach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie […]

Czytaj więcej...
Strona 2 z 212