Budowa Punktu Czerpania Wody ….

Przetarg-RBMY-Zdjęcie

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem punktu czerpania wody do celów p-poż w Parzęczewie w zakresie: robót instalacyjnych, robót drogowych, robót elektrycznych. Termin składania ofert – 14 czerwca 2016 roku, godzina 1000.

1-Ogłoszenie-PC

2-SIWZ-PC

3-ST-PC

4-PB1-PC

5-PB2-PC

6-PrzedmiarRobót-PC