Zmiana przepisów Prawa Budowlanego …

Akt24-Zdjęcie

 

Z dniem 19 września 2020 roku, weszła w życie zmiana przepisów Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. W konsekwencji tych zmian, uległa zmiana zasad wykonania przyłączy wod-kan, dla naszych nowych odbiorców. W załączeniu przedstawiamy aktualna procedurę postępowania, która będzie stosowana przez ZGK w Parzęczewie, w tym zakresie. Aby ułatwić przyszłym odbiorcom łagodne przejście przez wymagane procedury, nasz Zakład oferuje usługę kompleksową w tym zakresie. W ramach usługi opracujemy plan przyłącza wod-kan, zapewnimy obsługę geodezyjną i fizycznie wykonamy przyłącze. Wszystko sprawnie, szybko i profesjonalnie. Osoby zainteresowane, zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia warunków szczegółowych. Osoba do kontaktu: Inżynier Utrzymania Ruchu, Pan Jan Bukowski, tel. 607-824-754.

Procedura podłączenia do sieci wod-kan – 9-2020

Prawo Budowlane

Zbiorowe Zaopatrzenie