Archiwum czerwiec 2018

Sprzedaż – Zbiorniki na olej….

Sprzedaż – Zbiorniki na olej….

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, informuje iż posiada do zbycia zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego tj: Zbiornik na olej opałowy o pojemności 2000 litrów – 4 sztuki. Zbiorniki można oglądać w siedzibie ZGK w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5, w dni robocze ( poniedziałek – piątek […]

Czytaj więcej...

Remont elewacji….

Remont elewacji….

W czerwcu, bieżącego roku, został zakończony remont elewacji budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Parzęczewie przy ulicy Kątnej. W ramach robót została wykonana naprawa elewacji wraz z jej malowaniem, wymieniono drzwi wejściowe do budynku oraz wykonano nową opaskę wokół budynku. Większość robót została wykonana przez pracowników naszego zakładu. […]

Czytaj więcej...

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki….

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki….

Niniejszym informujemy, iż dniem 16 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Taryfy będą obowiązywały przez okres 36 miesięcy. Skan decyzji zatwierdzającej taryfy, przedstawiamy w załączniku. Taryfy-ZGK-6-2018

Czytaj więcej...

Przegląd obiektów ZGK…

Przegląd obiektów ZGK…

W miesiącu maju został wykonany coroczny przegląd obiektów będących w naszym zarządzie. Konieczność realizacji przeglądów wynika z przepisów prawa budowlanego i musi być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Z czynności tej zostały sporządzone odpowiednie protokoły oraz zostały zaktualizowane książki obiektów budowlanych. Przegląd wykonano dla następujących […]

Czytaj więcej...