Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki….

Akt-16-Zdjęcie

Niniejszym informujemy, iż dniem 16 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Taryfy będą obowiązywały przez okres 36 miesięcy. Skan decyzji zatwierdzającej taryfy, przedstawiamy w załączniku.

Taryfy-ZGK-6-2018