Przegląd obiektów ZGK…

Akt-15-Zdjęcie

W miesiącu maju został wykonany coroczny przegląd obiektów będących w naszym zarządzie. Konieczność realizacji przeglądów wynika z przepisów prawa budowlanego i musi być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Z czynności tej zostały sporządzone odpowiednie protokoły oraz zostały zaktualizowane książki obiektów budowlanych. Przegląd wykonano dla następujących obiektów:

  • SUW w miejscowości Chrząstów Wielki,
  • SUW w miejscowości Ignacew Folwarczny,
  • SUW w miejscowości Orła,
  • SUW w miejscowości Parzęczew,
  • Oczyszczalnia ścieków w Chociszewie,
  • Kotłownia w budynku Szkoły w Parzęczewie,
  • Kotłownia komunalna w miejscowości Parzęczew,
  • Oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna 16 wraz z przepompownią ścieków,
  • Oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 14,
  • Budynek administracyjny i budynek garażowo-magazynowy ZGK w Parzęczewie.