Remont nawierzchni…..

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Akt13-Zdjecie.png

Na podstawie informacji uzyskanych od pracowników Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu w IV kwartale bieżącego roku planowany jest remont nawierzchni ulicy Łęczyckiej. Natomiast w II kwartale roku przyszłego zaplanowano remont nawierzchni ulic Mickiewicza oraz Rocha. W ramach remontu zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni oraz wymieniona zostanie nawierzchnia chodników. Informację tę przekazujemy mieszkańcom ww. ulic w miejscowości Parzęczew, w aspekcie ewentualnych modernizacji przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej. Osoby zainteresowane współpracą w tym zakresie proszone są o kontakt z naszym Zakładem.