Archiwum 18 lipca 2022

Usługi poprzez e-Biuro…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zachęca wszystkich swoich odbiorców usług do korzystania z możliwości usług elektronicznych proponowanych przez nasz Zakład. W ramach tego typu usług proponujemy: Zgłaszanie samodzielnie stanu wodomierza, Zlecenie wywozu nieczystości płynnych, Otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej, Przystąpienie do systemu powiadamiania za pomocą sms-ów, Składanie […]

Czytaj więcej...

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie dostawy zrębek dla naszej kotłowni komunalnej w roku bieżącym jak i przyszłym. Jesteśmy zainteresowani zakupem następującego materiału: ( materiał opałowy klasy I – zrębka drzewa luzem. Wymagane parametry: zrębka drzewna klasy G30/W40 do G50/W40, wilgotność – do 25%, […]

Czytaj więcej...

Jubileusz Zakładu…

W miesiącu czerwcu bieżącego roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie obchodził okrągły jubileusz 30lecia swojej działalności. Zakład, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w statucie jest zakładem budżetowym Gminy Parzęczew, nieposiadającym osobowości prawnej. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Parzęczew, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Parzęczew. Zakład […]

Czytaj więcej...

Remont nawierzchni…..

Na podstawie informacji uzyskanych od pracowników Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu w IV kwartale bieżącego roku planowany jest remont nawierzchni ulicy Łęczyckiej. Natomiast w II kwartale roku przyszłego zaplanowano remont nawierzchni ulic Mickiewicza oraz Rocha. W ramach remontu zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni oraz wymieniona […]

Czytaj więcej...