Archiwum wrzesień 2022

Nowe Taryfy na Ciepło…

Nowe Taryfy na Ciepło…

Niniejszym informuję, iż z dniem 1 października 2022 r., na podstawie Zarządzenia Nr23/2022 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie z dnia 15 września 2022 r., ulegają zamianie opłaty taryfowe za usługi związane z dostawą ciepła. Poniżej przedstawiamy wszystkie informacje w tym zakresie.  

Czytaj więcej...