Zapewnienie dostępności…

W ramach realizacji „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobami ze szczególnymi potrzebami, przyjętego dla ZGK w Parzęczewie”, w zakresie poprawy dostępności architektonicznej, zostały wykonane działania związane z naprawą schodów ewakuacyjnych wraz z dojściem do biura oraz wyznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Działanie wykonywane było sukcesywnie w latach 2020 – 2021. Koszt robót o wartości ok. 24.600,00 zł, został poniesiony ze środków własnych Zakładu.

 

Z3 Z2 Z1 DSC01215 Akt28-Zdjęcie