Odczyty wodomierzy – odbiorcy prawni…

Akt28-Zdjęcie

Niniejszym informujemy iż odczyty wodomierzy dla odbiorców prawnych, wskazujących zużycie wody za miesiąc październik oraz listopad bieżącego roku, nie będą wykonywane. Wskazania przyjęte do wystawienia faktur za ten okres, zostaną określone na podstawie zużyć średnich za poprzednie okresy rozliczeniowe. Powyższe spowodowane jest sprawami organizacyjnymi w naszym zakładzie. Jednocześnie informujemy, iż można samemu dokonać odczytu i podać aktualny stan wodomierza telefonicznie do biura zakładu ( 42-718-60-50 lub 884-880-041 ), lub z wykorzystaniem formularza na naszej stronie internetowej: https://www.zgkparzeczew.pl/zglaszanie-stanu-wodomierza/