Archiwum 2 listopada 2020

Odczyty wodomierzy – odbiorcy prawni…

Odczyty wodomierzy – odbiorcy prawni…

Niniejszym informujemy iż odczyty wodomierzy dla odbiorców prawnych, wskazujących zużycie wody za miesiąc październik oraz listopad bieżącego roku, nie będą wykonywane. Wskazania przyjęte do wystawienia faktur za ten okres, zostaną określone na podstawie zużyć średnich za poprzednie okresy rozliczeniowe. Powyższe spowodowane jest sprawami organizacyjnymi w naszym zakładzie. […]

Czytaj więcej...

Plan rozwoju sieci wod-kan…

Plan rozwoju sieci wod-kan…

Uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie Nr XXVI/226/2020 z dnia 29 października 2020 roku, został uchwalony Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025 na obszarze działania ZGK w Parzęczewie. Zgodnie z Ustawą o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan […]

Czytaj więcej...