Monitoring siedziby Zakładu…

CCTV video camera security system

Mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie mienia jakim dysponuje nasz Zakład, został zamontowany system monitoringu wizyjnego terenu naszej siedziby, przy ulicy Południowej 5. Zainstalowano system kamer wraz z rejestracją obrazu. Monitoringiem został objęty plac przed siedzibą Zakładu oraz wokół kotłowni komunalnej. Powyższe działanie ma na celu ochronę obiektów przed ewentualnym włamaniem i kradzieżą i stanowi uzupełnienie już istniejącego systemu alarmowego z powiadomieniem do firmy ochroniarskiej, zainstalowanego w obiektach. Koszt montażu systemu to kwota brutto 4.723,20 zł.

 

Z4 Z3 Z2 Z1