Koszenie poboczy dróg gminnych …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zakończył wykaszanie poboczy dróg gminnych. Roboty realizowane były na zlecenie Gminy Parzęczew, i wykonywane były w miesiącach czerwiec i lipiec bieżącego roku. Łącznie dokonano wykoszenia poboczy na łącznej długości około 180 km. Powyższe roboty były niezbędne, ponieważ przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i oczywiście estetyki naszej gminy. W wielu miejscach, a zwłaszcza na skrzyżowaniach, wysoka, zielona trawa utrudniała widoczność. Następne koszenie zaplanowano do wykonania w okresie jesiennym.

Akt24-Zdjęcie  ZK-1