Archiwum 6 lipca 2017

Zakup równiarki…

Zakup równiarki…

W miesiącu lipcu, został zakupiony nowy sprzęt do naszego Zakładu. Jest to równiarka drogowa. Urządzenie będzie wykorzystywane dla potrzeb równania dróg gminnych na terenie Gminy Parzęczew. Koszt zakupu, to kwota brutto 17.750,00 zł. zakup został sfinansowany z dotacji Gminy Parzęczew.       

Czytaj więcej...

Nowa taryfa na wodę i ścieki…

Nowa taryfa na wodę i ścieki…

Informujemy, iż od 1 lipca bieżącego roku obowiązują nowe opłaty za wodę i ścieki. W dniu 27 kwietnia 2017 roku, Rada Gminy w Parzęczewie podjęła uchwałę Nr XXXII/285/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 1 lipca […]

Czytaj więcej...