Zakup równiarki…

W miesiącu lipcu, został zakupiony nowy sprzęt do naszego Zakładu. Jest to równiarka drogowa. Urządzenie będzie wykorzystywane dla potrzeb równania dróg gminnych na terenie Gminy Parzęczew. Koszt zakupu, to kwota brutto 17.750,00 zł. zakup został sfinansowany z dotacji Gminy Parzęczew.

Z4  Akt22-Zdjęcie  Z3  Z2