Nowe nasadzenia…

W maju bieżącego roku, przystąpiliśmy do zagospodarowania terenu wokół nowo wybudowanej kotłowni komunalnej w Parzęczewie. Został założony nowy trawnik na powierzchni ok. 1500 m2 oraz wykonano nasadzenia świerkiem serbskim w ilości 60 szt. Sadzonki zostały przekazane przez Urząd Gminy w Parzęczewie.

Z2 Z1

Akt15-Zdjęcie