Archiwum 23 czerwca 2017

Jubileusz Zakładu…

W miesiącu czerwcu bieżącego roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie obchodzi okrągły jubileusz 25-lecia swojej działalności. Zakład, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w statucie jest zakładem budżetowym Gminy Parzęczew, nieposiadającym osobowości prawnej. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Parzęczew, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Parzęczew. Zakład […]

Czytaj więcej...