REMONT SUW PARZĘCZEW

SUW w Parzęczewie

W ramach robót remontowych obiektów będących w naszym zarządzie, rozpoczęto prace związane z wymianą i dociepleniem pokrycia dachowego na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Parzęczew. W obecnym stanie, występowało przemarzanie i niszczenie konstrukcji dachu. Zlecone prace mają na celu wyeliminowanie tego zjawiska. W zakresie prac ujęto ułożenie docieplenia dachu stacji wraz z nową powierzchnią z papy termozgrzewalnej, wymianę obróbek blacharskich, rynien spustowych oraz instalacji odgromowej. Całość robót wykonuje firma zewnętrzna. Wartość prac wynosi około 21.000,00 zł. Prace będą zakończone w pierwszym tygodniu listopada. W ramach robót utrzymaniowych na tym obiekcie, zostało poprawione umocnienie odstojnika popłuczyn. Dokonano naprawy boków zbiornika, oraz wymieniono opaskę z płyt betonowych. Prace te realizowane były w okresie lata przez nasz Zakład