Archiwum czerwiec 2015

Nowa, lepsza strona ZGK w Parzęczewie!

Nowa, lepsza strona ZGK w Parzęczewie!

Szanowni Państwo Oddajemy do Państwa użytkowania nową stronę internetową naszego zakładu. W dzisiejszych czasach forma kontaktu elektronicznego jest wymaganym i wręcz niezbędnym elementem komunikacji. Poprzez zamieszczanie bieżących informacji o działalności zakładu, ewentualnych awariach, przerwach w dostawie wody czy innych ważnych sprawach z dziedziny gospodarki komunalnej, chcemy być […]

Czytaj więcej...

Modernizacja oczyszczalni

Modernizacja oczyszczalni

W miesiącu maju i czerwcu br. została poddana modernizacji oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie, ulica Kątna. W ramach prac został zmieniony sposób napowietrzania ścieków w reaktorze osadu czynnego z zastosowaniem bardziej efektywnego i mniej energochłonnego systemu dyfuzorów wgłębnych. Zabezpieczono nową hydroizolacją ściany reaktora, osadnika wtórnego oraz komory pomiarowej. […]

Czytaj więcej...

Koszenie poboczy

Koszenie poboczy

Na zlecenie Urzędu Gminy w Parzęczewie nasz zakład rozpoczął prace związane z wykaszaniem poboczy dróg gminnych. Łączna długość dróg objętych leceniem wynosi około 134 km. Roboty zostały rozpoczęte w miejscowościach Ignacew, Chociszew oraz Mariampol. Sukcesywnie wykaszane będą pobocza w pozostałych miejscowościach.

Czytaj więcej...

Sprzęt komunalny

Sprzęt komunalny

W ramach IV etapu realizacji projektu pod nazwą ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew?, dzięki pozyskanym środkom finansowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? PROW na lata 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w […]

Czytaj więcej...