Archiwum 31 marca 2023

Informacja o działalności Zakładu..

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew Informacja zostanie przedstawiona na sesji RG w dniu 30.03.2023 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą […]

Czytaj więcej...