Modernizacja ulic w Parzęczewie…..

W 2023 roku, Powiat Zgierski planuje wykonać modernizację ulicy Łęczyckiej oraz ulicy Rocha, na terenie miejscowości Parzęczew. W ramach przewidzianych prac zostanie wykonana miedzy innymi nowa nawierzchnia asfaltowa oraz nowe chodniki. Dlatego też zachęcamy wszystkich naszych odbiorców z tego rejonu, do uwzględnienia tych zamierzeń w swoich planach inwestycyjnych. Jeśli ktoś z Państwa zamierza wykonać nowe przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej, prosimy o zgłoszenie się do naszego zakładu, w celu omówienia szczegółów. Po wykonaniu nowej nawierzchni, dość trudno będzie wykonać nowe przyłącze, lub zmodernizować stare.