Archiwum 25 stycznia 2023

Modernizacja ulic w Parzęczewie…..

Modernizacja ulic w Parzęczewie…..

W 2023 roku, Powiat Zgierski planuje wykonać modernizację ulicy Łęczyckiej oraz ulicy Rocha, na terenie miejscowości Parzęczew. W ramach przewidzianych prac zostanie wykonana miedzy innymi nowa nawierzchnia asfaltowa oraz nowe chodniki. Dlatego też zachęcamy wszystkich naszych odbiorców z tego rejonu, do uwzględnienia tych zamierzeń w swoich planach […]

Czytaj więcej...

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

W ramach bieżącej działalności, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonują przegląd i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej będącej w naszym administrowaniu. Harmonogram planowanych czynności w 2023 roku, przedstawiamy w załączniku. Ewentualne uwagi w tym zakresie proszę kierować do biura Zakładu. Harmonogram KS-2023

Czytaj więcej...