Archiwum 11 stycznia 2022

Przebudowa placu T. Kościuszki…..

Przebudowa placu T. Kościuszki…..

Gmina Parzęczew przystąpiła do robót związanych z modernizacją nawierzchni placu Tadeusza Kościuszki w Parzęczewie. Roboty planowane są do rozpoczęcia w II kwartale 2022 roku. W ramach przewidzianych prac zostanie wykonana miedzy innymi nowa nawierzchnia. Dlatego też zachęcamy wszystkich naszych odbiorców z tego rejonu, do uwzględnienia tych zamierzeń […]

Czytaj więcej...

Harmonogram badania jakości wody…

Harmonogram badania jakości wody…

Jakość produkowanej wody przez nasz Zakład podlega ciągłej kontroli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie jakość wody jest monitorowana dwutorowo. W ramach czynności nadzorczych, badania wody wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu. W ramach działalności bieżącej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, prowadzi monitoring kontrolny oraz przeglądowy […]

Czytaj więcej...

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie dostawy zrębek dla naszej kotłowni komunalnej. Planowana ilość zakupu w 2022 roku: ( materiału opałowego klasy I – zrębka drzewa luzem – ok. 400 mp. Wymagane parametry: zrębka drzewna klasy G30/W40 do G50/W40, wilgotność – do 25%, materiał […]

Czytaj więcej...