Nowe stawki taryfowe za wodę i ścieki….

Akt-24-Zdjęcie

Zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RET.70.77.21 z dnia 8 lipca 2021 roku ( data publikacji BIP WP – 26.07.2021 rok ), począwszy od dnia 3 sierpnia 2021 roku cena wody i ścieków przedstawia się następująco:

 

WODA W OKRESIE OD 03.08.2021 DO 02.08.2022 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa – W1 – Opłata abonamentowa 4,38 zł/p/m-c., Woda -3,40 zł/m3.

 

WODA W OKRESIE OD 03.08.2022 DO 02.08.2023 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa – W1 – Opłata abonamentowa 4,43 zł/p/m-c., Woda -3,42 zł/m3.

 

WODA W OKRESIE OD 03.08.2023 DO 02.08.2024 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa – W1 – Opłata abonamentowa 4,49 zł/p/m-c., Woda -3,45 zł/m3.

 

ŚCIEKI W OKRESIE OD 03.08.2021 DO 02.08.2022 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa – S1 – Opłata abonamentowa 0,00 zł/p/m-c., Ścieki -8,32 zł/m3.

 

ŚCIEKI W OKRESIE OD 03.08.2022 DO 02.08.2023 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa – S1 – Opłata abonamentowa 0,00 zł/p/m-c., Ścieki -8,33 zł/m3.

 

ŚCIEKI W OKRESIE OD 03.08.2023 DO 02.08.2024 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa – S1 – Opłata abonamentowa 0,00 zł/p/m-c., Ścieki -8,34 zł/m3.