Zakup sprzętu dla ZGK…

W kwietniu bieżącego roku, dokonaliśmy zakupu szalunków skrzynkowych dla potrzeb realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze naszego działania. Zakupione szalunki zapewnią sprawniejsze i bezpieczniejsze wykonywanie prac ziemnych. Koszt zakupu sprzętu to kwota ok 8.000,00 zł.

Szalunki skrzynkowe Z2 Z1 Akt14-Zdjęcie